Posted on

Bästa utbildningen för entreprenörer

Att driva företag är tidskrävande och utmanande. I takt med att företaget växer ställs entreprenören för nya utmaningar, exempelvis personalansvar. Samtidigt är samhället i ständig utveckling och digitaliseringen ställer nya krav på företag. Med en bra utbildning som är anpassad efter ditt hektiska arbetsschema kan du som företagare ta verksamheten till nästa nivå.

Ledarskap på distans

Ytterst få företagare har tid och möjlighet att studera på heltid. Verksamheten tar mycket tid och det är nödvändigt att finnas tillgänglig för personalen. Däremot är det ofta som företagare behöver vidareutbilda sig när företaget växer. Tillväxt i bolaget innebär nya utmaningar som efterfrågar en ny typ av expertis. Nya anställningar och utökad personalstyrka är kanske den största och vanligaste förändringen för tillväxtbolag. Det gör att grundaren eller grundarna måste axla nya roller inom organisationen. Istället för att göra lite av allt, vilket är vanligt i ett nystartat bolag, måste grundaren ta på sig ett större ansvar som ledare. Därför är en ledarskapsutbildning den bästa typen av utbildning för entreprenörer inom tillväxtbolag.

Hos Mgruppen kan du som är entreprenör gå en distansutbildning i ledarskap med ett flexibelt upplägg. Det är en utbildning som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap oavsett var du befinner dig. Du kan ta del av ny kunskap successivt över tid vilket gör det möjligt att kombinera utbildningen med ett stressigt arbetsschema. Du kan dela upp lärandet i mindre bitar för att hitta ett studieschema som passar just dig. Innehållet i utbildningen handlar i stora drag om att att leda sig själv, andra och verksamheten. Du som företagare är inte bara ansvarig för att företaget ska gå bra, utan du är även arbetsgivare måste erbjuda en trygg arbetsmiljö med bra chefer och bra stämning. Enligt arbetsmiljölagen är det du som arbetsgivare som har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. Det gäller oavsett bolaget storlek och antalet anställda. En ledarskapsutbildning ger dig en bättre förståelse för hur du som ledare kan skapa en stimulerande och bra arbetsmiljö.

Ledarskapsutbildningen hjälper dig att bli tryggare i din roll som chef och ledare. Du får praktiska verktyg som du kan utöva i praktiken. Även om det är en digitaliserad utbildning får deltagarna möjlighet att träffas online för erfarenhetsutbyte och diskussion. Många tycker att det är mycket givande och inspirerande att diskutera med andra personer som är i en liknande roll. Efter avslutad utbildning får du ett diplom.

Kurs inom digitalisering

Som företagare kan det även vara bra att gå en utbildning som ger en specifik kunskap. I takt med att samhället digitaliseras i snabb takt uppstår det ständigt nya utmaningar och behov. Ofta kan bolaget anställa någon med spetskompetens, men det kan även vara bra om grundaren har relevant kompetens. Det kan exempelvis handla om användandet av olika digitala plattformar, kommunikation inom sociala medier och någon annan form av digital marknadsföring. Det finns flera olika utbildningar som är inriktade på digitalisering. Det är ett brett område och därför är det viktigt att först analysera företagets specifika behov och välja därefter.