Posted on

Företag – nästa steg

Vissa människor har det i fingerspetsarna och startar företag eller nya produktkoncept på löpande band, medan andra får koncentrera sig på att lyfta en enda produkt ur startfasen

Är det talang? Eller bara ren tur?

Väldigt få människor kan leva på turen så låt oss radera detta uttryck direkt.

Det är just den där känslan för det exakta ögonblicket när något ska drivas vidare eller pushas, och besluten som fattas så naturligt. Den som blir företagare behöver inte nödvändigtvis vara entreprenör. Äga ett företag kan man göra, men bli entreprenör passar inte vem som helst – det är en prestation där du tar idéer vidare, uppfinner saker eller utvecklar och innoverar.

Precis som i samhället i övrigt är människor olika och har talang för olika saker. Om du har en bra idé men inte det rätta drivet kan du alliera dig med en person som har det – vi är alla olika och du bygger ju inte ett hus själv om du inte kan hålla i en hammare. Däremot kan du vara skicklig på ett annat område. Effektivitet i alla delar är viktigt.

En innovation som fyller ett behov och har en målgrupp kan mycket väl utgöra kärnan i din startup. En relation och gärna integration med målgruppen för att lära känna köparbehovet och reaktioner lite närmare kan ge ditt företag en fin start. Det har gått bra för företag som till viss del integrerat sina köpare i produktutveckling, exempelvis tester och utveckling av användarfunktioner. Människor blir mer köpbenägna om deras tankar tas tillvara och det kanske blir så att du köper en produkt som har exakt de funktioner du behövde.

Grundstrukturen på ditt företag är viktig, där samlas allting under en strategi som talar om vart du är på väg. Strukturen ska alltid byggas utifrån dit du vill komma. Du ska kunna driva ditt innovationsprojekt och produktkoncept och expandera det, vilket betyder att strukturen behöver vara dynamisk och ha kapacitet att bli så pass stor som du tänker dig att du behöver i framtiden. Alla marknadsaspekter behöver tas med, dessa är rörliga och beroende på vilken bransch du startar företaget i behöver du vara beredd på branschens dynamik, rörelser och takt – och framförallt behöver du förstå dess drivkrafter. Om du gör det kan du bygga ditt företag och utveckla dina innovationer för att ligga i framkant.