Posted on

Entreprenörsskap – en livsstil

Entreprenörskap är ett beteende, inte ett agerande – det är en livsstil och ett förhållningssätt till omvärlden som gör att entreprenören ständigt producerar

Entreprenörer är modiga och ibland är de trendsättare.

En entreprenör har en förmåga att agera och gå framåt även då det inte finns tillräckligt med information, därför uppfinner man också saker som tidigare inte funnits. Förhållningssättet kan vara både spännande och utmanande, för entreprenören är det naturligt, det sitter i hans eller hennes gener med ett ”mindset” som är lite annorlunda.

Detta är en av anledningarna till att det finns människor som är serie-entreprenörer, det är helt enkelt så man lever sitt liv. Och visst kan man vara nyfiken och innovativ utan att vara entreprenör, det som skiljer är de sista metrarna över tröskeln. En riktig entreprenör stannar inte, drivet fortsätter över mållinjen och längre än så. Om detta inte fungerar övergår man till nästa innovation.

Vilka egenskaper har människor som kommer med de banbrytande idéerna och blir framgångsrika entreprenörer? Den amerikanske professorn Adam Grant på Center for Positive Organizations har undersökt detta. Centret verkar för studier inom positivt organisationsledarskap och för att unga människor ska lära sig att identifiera de entreprenöriella faktorer som skapar framgång.

Professor Grant har studerat vår tids främsta entreprenörer och kommit fram till deras gemensamma nämnare:

  • Ifrågasätter det självklara. Vågar utmana det andra människor tar för givet.
  • Kommer med fler idéer än vad som behövs.
  • Upptäcker nya saker och förflyttar sig ständigt utanför sin bekvämlighetszon.
  • Skjuter upp saker på ett smart sätt.
  • Tar hjälp av andra för att få feedback.

Kan man utbilda sig till entreprenör?

Människan kan göra precis vad den vill, men eftersom det krävs nya tankesätt behöver man vara beredd att förändra hur man gjort saker tidigare – kanske till och med att vända upp och ner på sina egna vanor. Det är inte lätt, men man kan om man fokuserar.