Posted on

Nyttogörande och hållbarhet

Entreprenörskap och innovation behöver göra nytta, men det behöver också vara hållbart

Känner du till de globala målen, FN-agendan? Detta är basen för många av dagens innovationer, och även morgondagens. Den som arbetar effektivt i linje med dessa mål, och integrerar det i sin verksamhet eller sitt projekt kan också lättare skapa partnerskap. Det är attraktivt att arbeta för vår miljö, för människors hälsa och naturen, vilket är några delar i Agenda 2030.

Större frågor kan också innefatta individuella uppfinnare och entreprenörer som kan ta med sig idéer till organisationer. Exempelvis, idag täcks jorden av 70% vatten som håller på att ta slut. Vi möter ett stort hot om vi inte inom en snar framtid ställer om hela industrin till nollutsläpp.

Innovationer som löser problem går oftast lätt att placera inom något av målen, men det betyder också att man behöver ge innovationen ett tydligt syfte. Ibland kan man upptäcka att en idé kan få flera användningsområden och bli mer ”horisontell” genom att samverka över branschgränser. Man kan uppnå mycket genom att etablera partnerskap, det är intressant för innovatörer och uppfinnare att söka sig till industrin i en tid som denna när så många olika saker behöver lösas och kan lösas med hjälp av nya idéer och innovationer.

Vägen ligger öppen – ta chansen!