Posted on

Strategi och ledarskap

Det krävs ett nytt ledarskap från och med nu – ett ”kraftledarskap”

Ledarskap? Man skulle kunna säga att framtiden kräver ett ”kraftledarskap” där ledaren arbetar efter strategier som är mycket mer framtidsstyrda och fokuserade utifrån framtiden än vad som sker på de flesta håll idag. Detta kräver förstås ett entreprenöriellt mod eftersom man då arbetar efter något som man inte kan se, men som man strategiskt bedömt ska hända.

Aha! Vanligt strategiarbete mot nytt scenario!

Ja, delvis, men det nya är att beslut fattas utifrån framtiden vilket gör att utvecklingen triggas ytterligare och ledarens beslutsfattande blir en drivkraft i en marknad som kan komma att utvecklas annorlunda än den gör idag. Men det beror förstås på hur många som ägnar sig åt ett nytt ”kraftledarskap”, det kan bli en kraftfull rörelse som förändrar vår omvärld – om tillräckligt många inser hur framtidens ledarskap behöver se ut.

Den största och mest kraftfulla faktorn sitter därmed i huvudet. Detta nya ”mindset” och agerande tillhör en ny värld som vi nu är på väg in i. Det gäller att omge sig med människor som är öppna och orädda för att själv kunna utvecklas.