Posted on

Innovationer

Innovationer kan vara både spännande och otänkbara, ibland kan händelser i omvärlden bli starka drivkrafter för att trigga innovation

De digitala tjänsterna för online-möten och konferenser har exploderat det senast året, triggade av pandemin. Nya funktioner har utvecklats och världen kommer inte att se ut som den gjorde tidigare. I dessa scenarier som inträffar finns det också utrymme för enskilda innovatörer som har riktigt vassa idéer att lägga fram. Innovationsklimatet i Sverige är överhuvudtaget ganska gott och det finns kapital inom områden som ger tillväxt och samhällsutveckling.

Man ska inte tveka, ju fler idéer man kan lägga på bordet desto fler omöjliga och möjliga kopplingar kan man göra. Ibland kopplas branscher ihop som inte ens har beröring med varandra och det är ofta här de banbrytande produkterna kommer fram.

Det viktiga är att se till behovet och studera det som pågår i omvärlden. Om du inte har egna ekonomiska muskler behöver du alliera dig med investerare eller projektpengar. Vi i vårt land har blivit bättre på att stödja entreprenörskap om det leder till samhällsutveckling eller utveckling av betydelsefull teknik. Regeringens agentur för att finansiera nya innovationer, Vinnova, har ständigt erbjudanden där man kan söka kapital – det krävs dock att entreprenören går samman med flera partners för att kunna ansöka.