Posted on

Vassa idéer

Belöningssystem för att trigga nya idéer blir alltmer vanliga hos arbetsgivare, och det kan skapa början till en ny sorts mentalitet

Det dyker upp fler belöningar och priser till ledare som vill förändra, framförallt sker stora förändringar inom teknik- och medicinbranscherna där exempelvis Danderyds Sjukhus belönar en av sina verksamhetschefer för att ha ”modet att ifrågasätta slentrianmässigt använda sanningar”.

För att få fram dessa riktigt vassa idéer behöver hela samhället etablera ett tillåtande klimat där man praktiskt taget, liksom entreprenörer, inte är rädd för att göra bort sig om man kommer med idéer som verkar lite långsökta – de kanske inte alls är det i sitt rätta sammanhang! Ge dem chansen! Ofta kan det vara så att man har en hög av idéer framför sig som var för sig inte ger så mycket, men så fort man blandar ihop dem dyker det upp helt otroliga saker.

Det gäller även dig som person. Om du vill vara en spelare på framtidens bana, och skapa vassa idéer, eller kanske endast ta del av dem – så behöver du vara öppen och tillåtande. Annars går tåget och du kommer inte att kunna tillgodogöra dig alla dessa nya innovationer som exploderar överallt.

Du behöver vara öppen för att ta del.

Privat marknad har alltid legat ett steg före när det gäller att vara tillåtande, i grunden skulle nog många företag inte ha startats eller överlevt om de inte kunnat pusha sina affärer över gränser. Just på ett sådant sätt som statliga och politiskt styrda organisationer har svårt att göra.