Posted on

Driv ditt företag som en digital nomad

Det är allt fler företagare som väljer att leva som digitala nomader när de driver sina företag. Självfallet är det en förmån att kunna arbeta från i princip var som helst, men detta är ofta inte den enda anledningen till att man väljer att arbeta som digital nomad. Att arbeta som en digital nomad innebär för många även en möjlighet att totalt kunna fokusera på sitt företagande.

Det kan vara komplicerat att vara bosatt och ha sitt sociala nätverk på samma ort som man driver sitt företag. Detta gäller särskilt under uppstartsfasen, som är den kritiska fasen, och det är då som det avgörs om företaget blir en succé eller ett misslyckande. Under denna period kan det vara en fördel att befinna sig på en plats där man inte har några sociala åtaganden, och därför kunna koncentrera sig helt och hållet på sitt företagande. Detta är ett allt vanligare skäl till att allt fler entreprenörer väljer att arbeta som digitala nomader under i vart fall uppstartsfasen av en ny verksamhet.

Finansieringen är A & O för framgång

Grunderna för företagande är desamma även om man väljer att verka som en digital nomad. Intäkterna ska överstiga kostnaderna, den löpande redovisningen måste hanteras på rätt sätt och så vidare. Det är även viktigt att man har en god likviditet i verksamheten annars riskerar äventyret som digital nomad att få ett snabbt och abrupt slut.

Det bästa sättet för att säkra en god likviditet är att ansöka om ett företagslån hos fakturino.se där du kan få mycket bra villkor. Även digitala nomader är välkomna hos Fakturino. Det har inte heller någon betydelse i vilken företagsform som du driver verksamheten. Du kan beviljas ett företagslån oavsett om du driver din verksamhet som enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Avgörande för om du kan beviljas lån är företagets ekonomiska ställning och kreditvärdighet i förening med vilka säkerheter som du kan ställa för lånet.

Investera i rätt utrustning

Som digital nomad ska du prioritera utrustning som är lätt att bära och som fungerar oavsett var du befinner dig. Har du beviljats ett lån bör du i vart fall lägga en del av lånet på att köpa in bra utrustning. Med detta avses inte nödvändigtvis dyr utrustning. Som digital nomad består dina arbetsredskap av en bärbar dator, en mobiltelefon och ett antal olika programvaror. Inget av detta behöver kosta några större belopp. Det är möjligt att köpa såväl bärbara datorer som mobiltelefoner av mycket bra kvalitet för en relativt liten peng och programvaror är sällan särskilt dyra.

Välj rätt länder

När du väl har lyckats att ordna med finansieringen och köpt den utrustning som du behöver återstår att välja från vilka länder och orter som du ska arbeta som digital nomad. Utbudet är enormt och i princip har du hela världen som ditt spelfält. En bra grundregel är att inledningsvis välja länder där du kan lita på att tekniken alltid fungerar som avsett. Att inleda ditt äventyr som digital nomad på en plats där du får spendera en stor del av arbetsdagarna med att finna ett fungerande internet är inte vad du och ditt företag behöver.