Posted on

Idéer som kan göra nytta

Den som har en idé som löser ett problem eller fyller ett behov har en farkost rakt in i framtiden!

Är det inte fantastiskt! Och när vi vet att vi sitter i farkosten är det bara att gå upp i Warp-speed!

Men hur hamnar vi i farkosten?

Grunden för en framgångsrik idé finns i denna enda mening. Många människor har idéer och kan vara kreativa, men det är bara de idéer som ger oss lösningar och fyller behov som kan bilda grunden till en startup, en ny företagsexpansion eller innovation. Flera av de mest framgångsrika företagen har startats utifrån en idé som blev en innovation som blev företagets affärsidé.

Men det finns flera saker att tänka på.

Även om en idé löser ett problem eller skapar en möjlighet behöver den ha en målgrupp. När den röda tråden ända ut till användarna finns – då kan det bli hett! Investeringar börjar ramla in, nyckelpersoner intresserar sig och det kommer snart ett läge där du måste bestämma dig för om du ska ta idén, som snart är en innovation, till marknad själv eller om du ska samarbeta med andra.

Vad är du beredd att ge, och vad behöver du få?

Ofta dyker frågan upp, ”varför lyckades inte den idén när den var så bra?”

Sanningen är – det räcker inte att vara ”bra”, de andra parametrarna behöver också finnas där – och en idé som kan göra nytta i samhället eller bli en drivkraft i utvecklingen framåt är investerbar och konkurrenskraftig. Den ska också vara hållbar.

Då dyker nästa punkt upp på agendan. När vi konstaterat att detta är investerbart behöver vi också titta på långsiktigheten. Vem driver projektet, och vilken taktik, vilka strategiska muskler finns det? Vi investerar också i personer, och ibland mer i personer än det materiella. Om vi inte tror på den som ska leda och driva innovation till produkt och marknad spelar det heller inte någon roll hur bra idén var från början.

Att tro på personer är lika viktigt som att tro på idén och produkten. Personer som redan varit framgångsrika har förstås mycket lättare att presentera sina nya idéer eftersom folk lyssnar och vet att detta kan vara en bra investering. Ibland kan det vara ett smart drag att, om du inte själv finns på kartan i affärsvärlden, presentera din idé för någon som andra har förtroende för.

Då dyker en ny fråga upp som det viskas om ibland, ”tänk om någon tar min idé?”

Det kan förstås hända, och beroende på vilken typ av idé eller uppfinning detta är så kan det i vissa fall vara dyrt för en innovatör att från en egen startup betala för patent eller skydd även om det kan vara klokt. En ganska vanlig lösning är sekretessavtal för den slutna grupp personer som får ta del av presentationen.

Eftersom idéer snabbt blir gamla i dagens eskalerande utvecklingsklimat är det viktigt att hålla både driv och tempo uppe.