Posted on

Vad innebär det att vara arbetsgivare?

Att äga och driva ett företag innebär en mängd olika saker. En del människor trivs bra med att hela tiden ha något att göra med många bollar i luften. Andra blir stressade av att ha mycket att göra och en massa ansvar. Oavsett vilken typ av person man är är det viktigt att veta vad det innebär att vara arbetsgivare för att se till att strukturen är på plats inför den första anställningen.

Rekrytering och bemanning

Beroende på vilken bransch ett företag är aktiv inom finns det flera olika alternativ när det kommer till rekrytering och bemanning. Om man exempelvis ska driva en fabrik i Stockholm som behöver säsongsarbetare kan det vara bra att kontakta ett bemanningsföretag i Stockholm för att se till att det finns personer som faktiskt kan utföra arbetet. Ett av de företag som kan hjälpa till med bemanning är Next U och de har kontor i flera städer i Sverige. Det bästa med bemanningsföretag är att de kan hjälpa till med både att hitta rätt personer och att anställa dem vid ett första skede.

Vad krävs från företagets sida?

När det kommer till att anställa någon kräver det att det finns ett anställande bolag. I regel brukar det anställande bolaget vara i det land som anställningen erbjuds i. Men det finns också undantag där företag faktiskt behöver anställda i länder där de inte har aktiva bolag. Återigen är bemanningsbolag bra alternativ då de erbjuder att anställa personer och sedan skicka ut dem som konsulter till olika kunder.

Oavsett om en person anställs vid ett bemanningsbolag eller en mer traditionell arbetsgivare krävs olika typer av formalia. Det handlar bland annat om arbetskontrakt och försäkringar. I Sverige ska arbetsgivare i regel erbjuda olycksfallsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Dock ser dessa olika ut beroende på vad det är för bransch och fackförbund.

Grundläggande företagsfrågor

Innan ett bolag kan anställa en person kräver det att företaget är startat och är uppsatt på rätt sätt. I Sverige handlar detta i regel om att företaget måste startas genom att skicka in dokument till Bolagsverket. Därefter ger Bolagsverket ett organisationsnummer till ägarna. Detta funkar i princip som ett personnummer, men det är för bolaget i fråga. Därefter, när organisationsnumret är tillgängligt, kan ägarna ta kontakt med Skatteverket för att registrera företaget för skatt och liknande. Utan registreringarna hos Skatteverket går det inte att betala företagsskatt eller betala in löner till anställda.